IKSZ Projektbemutató

Társaságunk az EFOP 1.3.5-16-2016-00824 "Társadalmi szerepvállalás erősítése Tatán a közösségek fejlesztésével" c. nyertes pályázata egyik projektjeként célul tűzte ki a helyi iskolai közösségi szolgálati rendszer fejlesztését, mely során az érintettek képzését, szemléletformálását valósítja meg. Ennek keretében szeptember 28-án az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), illetve számos középiskola képviselőjével közreműködve projektindító műhelykonferenciát tartunk, melynek felhívása ide kattintva olvasható.

A konferenciát követően felkérésünkre egy, az OFI által gondozott, akkreditált 30 órás közösségi szolgálatos képzés indul Tatán, kifejezetten pedagógusok részére (október 3., 5., 10.). Az erre vonatkozó felhívás ide kattintva érhető el. Ezzel párhuzamosan külső szakemberek közreműködésével folyamatban van az MZNT képzési programja, ami kifejezetten a civil szervezetek fogadókészségét, a közösségi szolgálatos programba való bevonhatóságuk javítását tűzte ki célul. A képzés várható ideje: 2017 novembere. A küldő és fogadó szervezetek továbbképzését, érzékenyítését követően a diákság felé fordítjuk figyelmünket, és az érintettekkel együtt kidolgozott programokat kínálva szeretnénk a közösségi szolgálati időt valóban pedagógiai szempontból tartalmas, a diákok számára is hasznos tevékenységgé fejleszteni. Hisszük, hogy sikeresek csak úgy lehetünk ezen az úton, ha minden érintettet egy asztalhoz ültetünk és közösen, egymást meghallgatva határozzuk meg a későbbi fejlesztési irányokat. Ezt hivatott biztosítani az az egyeztető fórum, melyet a fent említett képzéseket követően hívunk életre.

A program több cél megvalósulását szolgálja egyidejűleg, úgymint:

  • fiatalok számának növelése, integrálása a helyi civil szervezetek tevékenységébe az önkéntesség és a közösségi szolgálat adta lehetőségek kiaknázásával, azok újragondolásával, kiszélesítésével
  • Tata és térsége civil szervezetei humán erőforrás kapacitásának, közösségformáló erejének és együttműködési készségének növelése szemléletformálás és közösségszervezés által (különös tekintettel a fiatalokra)
  • a civil szervezetek programjainak alkalmassá tétele diákok fogadására, a közösségi szolgálat, illetve az önkéntes menedzsment célrendszerének megfelelően
  • a civil szervezetek közös fellépése, stratégiájuk kidolgozása a fiatalok hatékonyabb megnyerése érdekékben
  • egyeztető fórum életre hívása a diákság, a szülők, az oktatási intézmény közösségi szolgálatért felelős koordinátorai, a mentorok, továbbá a fogadó szervezetek önkéntes/közösségi szolgálatos programok felelősei (szakmai koordinátorok) részvételével
  • lehetőséget és támogatást adni a diákságnak, hogy a kötelező közösségi szolgálatot hasznosan és saját döntés alapján töltsék el, akár saját programötletet megvalósítva